พ.อ. นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาล
ผู้บังคับกองพัน


FaceBook Fanpage

 
ภาพกิจกรรม

28 พ.ค. 63 พ.อ.นพสิทธิ์   พงศ์วราพิศาล
เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค
ให้กับกำลังพลของหน่วย ฯ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา - 2019 ( โควิค )

อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

19 พ.ค.63 หน่วย พัน.สร.22 บชร.2
ได้นำกำลังพล พลทหารกองประจำการ
กลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนา
ในโครงการ “งดลาพาเยี่ยมบ้าน
ของทหารกองประจำการ”
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

14 พ.ค.63 พ.ต.จักรพันธ์ เครือแสง
อบรมการฝึกทบทวนการเรียนการสอน
ภายในหน่วย (Unit school)
เรื่อง การสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE)
ให้กับ กำลังพลนายทหาร และนายสิบ
ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.พัน.สร.22 บชร.2

อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•